KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMO
KUPIŠKIO R. ŠIMONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE IR JUNGTINĖJE 2, 4 KLASĖJE

2021 m. gegužės 19 d. Nr. ADV- 380
Kupiškis

                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1, 9 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2544 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus 2021 m. gegužės 18 d. teikimą raštu Nr. (5-22 16.1.17 Mr)2-81637 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ ir esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją:

                    1. N u s t a t a u 2021 m. gegužės 14–27 d. infekcijų plitimą ribojantį režimą Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje ir jungtinėje 2, 4 klasėje.

                     2. N u r o d a u 2021 m. gegužės 14–27 d. Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje ir jungtinėje 2, 4 klasėje vaikų ugdymą vykdyti, švietimo pagalbą jiems teikti nuotoliniu būdu.

 

Visą įsakymo turinį galite skaityti čia (paspausk).

 

Eismo saugumas bendruomenėse

Adomynės kaimo bendruomenė vykdė projektą „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurio tikslas skatinti dalyvauti saugaus eismo propagavimo renginiuose, mokyti saugiai elgtis keliuose. Į šį projektą įsitraukė ir Šimonių pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai bei jų tėveliai. Kupiškio rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausioji patrulė Ineta Baronaitė vedė prevencinį susitikimą „Saugus eismas vaikams“ bei prevencinę paskaitą „Saugus eismas“ suaugusiems asmenims. Visi dalyvavusieji projekte buvo apdovanoti Adomynės kaimo bendruomenės padėkos raštais ir atšvaistais.

Istorijos mokytoja Sandra Ratktė

 

Prevencinės paskaitos

Kupiškio rajono policijos komisariato, reagavimo skyriaus vyriausioji patrulė Ineta Baronaitė pakvietė Šimonių pagrindinės mokyklos mokinius ir jų tėvelius į prevencines paskaitas.

Balandžio 6 dieną penktokai minėjo saugaus eismo dieną ir klausė paskaitos “Saugaus eismo dienos Lietuvoje minėjimas kartu su dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojais„. Paskaitos metu buvo primintos saugaus eismo taisyklės, kaip saugiai elgtis gatvėse ir keliuose važinėjant dviračiais bei paspirtukais.

7 klasės mokiniai išklausė paskaitą apie teisinę atsakomybę, kur buvo supažindinti už kokius nusižengimus ir nuo kelių metų yra taikoma administracinė bei baudžiamoji atsakomybė.

Vyresnių klasių mokiniai išklausė paskaitas apie prekybą žmonėmis bei pavojus slypinčius „lengvo uždarbio internete“ pasiūlymuose.

Mokiniams paskaitos patiko, jos buvo įdomios ir praturtino žiniomis.

Istorijos mokytoja Sandra Ratkutė

 

Mėnuo be patyčių

Kovo mėnuo - tai mėnuo be patyčių.  Prasidėjus karantinui ugdymas vyksta nuotoliniu būdu,  todėl mokiniai daug daugiau laiko praleidžia namuose prie kompiuteriu. 5-10 klasių mokiniai išklausė Kupiškio rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausiojos   patrulės  Inetos  Baronaitės vedamų paskaitų ciklą „Bendravimo internete kultūra ir patyčios elektroninėje erdvėje“. Paskaitų metu pareigūnė pasakojo kas yra elektroninės patyčios, kaip jų išvengti ir pačiam nesityčioti iš kitų.  Po paskaitos mokiniai dalyvavo viktorinoje, aktyviausi buvo paskatinti geru žodžiu.

Istorijos mokytoja Sandra Ratkutė