REKOMENDACIJOS TĖVAMS

VAIKŲ UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU.

REKOMENDACIJOS TĖVAMS

✓ Paaiškinkite, kodėl dabar vaikai mokosi namuose, kodėl pasikeitė įprastas gyvenimo ritmas ir kokie pokyčiai laukia.

✓ Nuotolinis mokymas(is) nėra mokytojas, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos. Nuotolinis mokymas(is) susideda ir iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo.

✓ Kartu su vaiku sudarykite ir laikykitės nuoseklios dienotvarkės. Apibrėžkite laiką skirtą mokymui(si) ir poilsiui (pertraukoms), po užduočių atlikimo numatykite smagesnę veiklą.

✓ Pasiruoškite vaikui tinkamą darbo vietą (patogus stalas, kėdė, kompiuteris/planšetė, interneto ryšys), sumažinkite dėmesį atitraukiančius dirgiklius. Darbo vietos patogumas yra itin svarbus fizinės sveikatos ir darbo našumo veiksnys.

✓ Jei tik yra galimybė duokite vaikui naudotis kompiuteriu (ar kitu išmaniuoju įrenginiu) su kuo didesniu ekranu. Dirbdamas telefonu mokinys dažniausiai būna sukniubęs ar gulintis, žiūri į mažą ekraną.

✓Įsitraukite į ugdymo(si) procesą atsižvelgdami į vaiko amžių ir poreikius. Visų amžiaus grupių vaikams svarbus tėvų domėjimasis jų ugdymo(si) procesu.

✓ Bendradarbiaukite su pedagogais. Pasiteiraukite, ar reikalinga kokia nors tėvelių pagalba. Vaiko mokytojų kontaktus rasite el. dienyne TAMO. Palaikykite ryšį su klasės auklėtoja.

✓ Priminkite vaikams, kad bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis (toks, kaip ir realioje aplinkoje).

Dokumentas

MOKINIAMS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ(SI) 2019 / 2020 M.M.

1. Mokiniai dalyvauja pamokose, konsultacijose pagal įprastą pamokų tvarkaraštį (skelbiamas el.dienyne, jame nurodytas pamokų laikas ir dalykai).

2. Mokiniai reguliariai 5 dienas per savaitę būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas nuosekliai mokosi mokomi mokytojų ir dirbdami savarankiškai.

3. Mokomųjų dalykų užduotys įrašomos į el. dienyno atitinkamas skiltis (pamokos tema, klasės darbas, namų darbai, „prikabinamas“ failas, rašomi komentarai bei pastabos/pagyrimai). El. dienyne nurodoma kitų virtualių išteklių nuorodos (EMA pratybos, EDUKA klasė ir kt.).

4. Pamokos užduotys turi būti atliekamos tą pačią dieną kada vyko pamoka (mokinys iki 14.45 val. atsiunčia atliktas užduotis mokytojui), namų darbų užduotys atliekamos iki nurodytos datos.

5. Nuotolinė mokytojo pagalba teikiama tvarkaraštyje nurodytu pamokos laiku, mokytojo ir mokinių (arba jų tėvų) susitartu būdu (žinute, el. laišku, pokalbiais Messenger ir kt).

6. Neformaliojo švietimo (būrelių) veikla organizuojama nuotoliniu būdu.

7. Mokiniui susirgus, tėvai (globėjai/rūpintojai) privalo informuoti klasės vadovą tą pačią dieną.

Mokiniai privalo kiekvieną darbo dieną prisijungti prie elektroninio dienyno TAMO ir Mokymo aplinkos EDUKA, atidžiai peržiūrėti visą mokytojų pateikiamą informaciją. Dienos visų dalykų užduotis pravaloma atlikti tą pačią dieną iki 14.45 val., jei nenurodyta kitaip.

Sėkmingo darbo!

Dokumentas

Nuotolinio mokymo koordinatorius

Skaitmeninių technologijų koordinatorius – K. Mekšėnas,

el. paštas:


Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dėl darbo organizavimo

simo1