Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyriaus 2-8 klasių mokiniai dalyvavo Europos internetinėje olimpiadoje ,,Nalanda 2022“. Dalyviai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias šiuose dalykuose: lietuvių kalba, lietuvių literatūra, anglų kalba, biologija, matematika, informatika. Visi mokiniai buvo apdovanoti diplomais, o ypatingai norime pasidžiaugti Ernesto Palačenkos pasiekimais, kuris anglų kalbos olimpiadoje surinko 92 procentus.

Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu ir linkime sėkmės kitose olimpiadose.

 

Anglų kalbos mokytoja Deimantė Vogulienė

 

 

6-7 klasės mokiniai literatūros pamokos metu nagrinėjo kūrinių ištraukas, kuriuose aprašoma gamta bei kūrė gražias gėlių kompozicijas. Klasė pakvipo ypatingais pavasario aromatais.

Gamta visais laikais buvo labai svarbi žmogui. Ji buvo ne tik maitintoja, bet ir ramybės šaltinis, harmonijos pavyzdys, įkvėpimo šaltinis. Žmonės gamtą laikė savo namais, kuriuose jie rado dvasinį prieglobstį, kad ir kas benutiktų. Turbūt todėl gamtos tematika tokia svarbi menininkų kūryboje. Lietuvių rašytojai savo kūriniuose vaizduoja paprastą žmogų, kuris, pavargęs nuo pilkos kasdienybės ir buities, turi galimybę pasigėrėti tobula gamtos spalvų, formų, garsų bei kvapų harmonija ir pajusti dvasios pilnatvę, laisvę.

Vienas ryškiausių švietimo epochos atstovų, Mažosios Lietuvos poetas K. Donelaitis epinėje poemoje „Metai“ vaizdavo glaudžią sąsają tarp būrų gyvenimo ir gamtos. Gamtos grožis taip pat ryškiai vaizduojamas A. Baranausko lyrinėje poemoje „Anykščių šilelis“ bei daugelyje kitų plačiai žinomų lietuvių autorių kūrinių.

Įgyvendinant pamokos uždavinį buvo siekiama paskatinti mokinius augti kartu su gamta nenutolstant nuo jos, suprasti ir išmokti saugoti ją bei vertinti literatūros kūrinius.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Monika Baguškienė

 

Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, kuri primena, kad knyga, laisvas žodis, kalba carinės rusų valdžios net 40 metų buvo uždrausta. Šiandien galime pasidžiaugti kalbos laisve, knygų įvairove, skaitymo malonumu ir nauda.

Romėnų patarlė sako: „Atsiversk knygą, kad sužinotum, ką kiti mąstė, užversk ją, kad pats pradėtum mąstyti“. Ne tik mąstyti, bet ir kurti, matyti įdomų ir vertingą pasaulį, pilną įvairiausių spalvų.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 5-8 klasių mokiniai klasėje surengė perskaitytų knygų aprašų parodą. Mokiniai aprašuose ne tik papasakojo apie perskaitytą knygą, mylimus veikėjus, bet ir papuošė juos spalvingomis iliustracijomis. Džiugu, kad mokiniai yra kūrybingi, mėgsta skaityti knygas, džiugina gražiais darbais. 

Knygos mylinčio vaiko rankose suskamba tūkstančiais įdomiausių istorijų, netikėtų nuotykių ir net stebuklų…

Lietuvių kalbos mokytoja Monika Baguškienė

 

Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka

Gegužės 5 d. mūsų mokykloje vyko integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka „Pasaulio sukūrimas lietuvių sakmėse / The creation of the world in Lithuanian stories“.
Senosiose lietuvių sakmėse kalbama apie pasaulio sukūrimą, žmogaus atsiradimą. Čia dažniausiai minimos trys dieviškosios būtybės: Dievas, Perkūnas ir Velnias. 6 klasės mokiniai, sužinoję, kaip buvo įsivaizduojamas pasaulis iki atsirandant Žemei, kaip vaizduojamas Dievas ir kaip Velnias, kodėl ir iš ko Velnias ėmėsi lipdyti žmogų, iliustravo pasirinktas sakmes ir tobulino dailaus rašto įgūdžius. Dirbdami grupėse vertė lietuvių sakmes į anglų kalbą.

Mokytojos Deimantė Vogulienė ir Monika Baguškienė

integrpamoka2022