Birželio 6 dieną 6-7 ir 8 klasės mokiniams vyko integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka „Meilės tema Biblijoje ir literatūroje“. Ją vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Monika Baguškienė ir tikybos mokytoja Laima Talačkienė. Pamokai pasirinkta netradicinė erdvė – bažnyčios kiemelis. Mokiniai dirbo grupėse, ieškojo informacijos Švento Rašto ištraukose bei literatūros kūriniuose, aktyviai diskutavo apie simbolį - meilė, piešė, mokytojoms pristatė darbus ir įsivertino. Tokia integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka praplėtė ir papildė mokinių žinias. 

Mokytojos

 

 

 

Šiuolaikinis ugdymas grindžiamas nuostata, kad kiekvienas jaunas žmogus pasaulį už klasės sienų gali patirti kaip integralią mokymosi dalį, kuri pratęsia ar papildo klasės aplinkoje vykstantį mokymąsi.

Birželio 3 dieną lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 8 klasės mokiniams vyko Šimonių mokyklos muziejuje. Mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, diskutavo apie žymius Šimonių krašto žmones. Ypač mokinius sužavėjo rašytoja Renata Šerelytė. 

Renata Šerelytė – prozininkė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė. Gimė 1970 05 11 Šimonyse, Kupiškio rajone.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Monika Baguškienė

 

Mokytojo ir bibliotekininko širdis dainuoja, kai mokiniai skaito knygas. Tokių skaitančių mokinių yra 5 klasėje. Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, birželio 2 dieną literatūros pamoka vyko netradicinėje erdvėje – mokyklos bibliotekoje. Bibliotekos vedėja Evelina Lučinskienė pristatė naujausias knygas, kuriose pagrindiniai veikėjai labai drąsūs ir smalsūs vaikai. Labiausiai mokiniams patiko Tomo Dirgėlos knyga „Akių obuolių pyragas“. Džiaugiamės, kad mokiniai buvo aktyvūs, dalijosi įspūdžiais, daug diskutavo apie knygų įvairovę, skaitymo naudą, atliko kūrybines užduotis. Ši veikla paskatino ugdyti mokinių XXI–ojo amžiaus gebėjimus (kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti).

Lietuvių kalbos mokytoja Monika Baguškienė

 

 

 

Respublikins nuotolinis mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas
„Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyriaus 8 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame nuotoliniame integruotame anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkurse „Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje“ (anglų kalba „The expression of the work of William Shakespeare in art“). Mokiniai, pasirinkę vieną iš pateiktų V. Šekspyro citatų, perteikė jas piešiniuose. Džiaugiamės aktyviu mokinių dalyvavimu ir kūrybiniais jų darbeliais.

Mokytojos
Lina Stanislovaitytė - Bukauskienė
ir Deimantė Vogulienė