DĖL PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

2022 m. kovo 31 d. Nr. TS-72

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimo 2022 m. kovo 7 d. protokolą Nr. 2, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainas pagal šio sprendimo priedą.

VISĄ DOKUMENTĄ GALITE SKAITYTI ČIA:

DOKUMENTO PRIEDĄ RASITE ČIA:

 

Bėgimas Tarptautinei tuberkuliozės dienai paminėti

Kovo 24-ąją pasaulis mini Tarptautinę tuberkuliozės dieną. Šiai dienai įprasminti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyriaus 5-8 klasių mokiniai dalyvavo Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos organizuotame bėgime. Kartu su Kupiškio 504-osios pėstininkų kuopos kariais savanoriais, Viešojo saugumo tarnybos atstovais, Kupiškio VPK pareigūnai ir kitais rajono mokyklų mokiniais įveikė 2,5 km trasą.

Visi bėgimo dalyviai, įveikę šią trasą, buvo apdovanoti atminimo medaliais.

Geografijos mokytoja Irma Šemetaitė

 

Karjeros diena

Kovo 25 dieną, 5 – 8 klasių moksleiviai lankėsi Šepetos durpyne. Atvykusius pasitiko durpyno direktorius ir gidė Kristina. Visi susėdome į motorvežį ir nuriedėjome į apžvalginę ekskursiją. Šiame durpyne durpės kasamos nuo 20 amžiaus 4 dešimtmečio, naudojamos žemės ūkyje, kurui, kraikui. Per metus iškasama apie 200 000 t. durpių, eksportuojamos į visas pasaulio šalis. Vaikštant po pelkę, direktorius papasakojo apie durpių gavybos technologiją, o grįžę iš durpyno ceche apžiūrėjome pakavimo procesą. Taip mokiniai susipažino su nauja profesija.

Mokytojos Irma ir Sandra

 

 

 

Respublikinis anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyriaus pradinių klasių mokinai dalyvavo respublikiniame nuotoliniame anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkurse ,,Mano žiema“. Mokiniai, padedami dailės mokytojos, piešė piešinius, susijusius su žiema, jos nuotaika, veiklomis. Anglų kalbos pamokos metu savo pieštus piešinius aprašė ir papasakojo, kas ten pavaizduota.

Dėkojame dalyviams ir džiaugiamės jų darbeliais.

Anglų kalbos mokytoja
Deimantė Vogulienė