Laisvės gynėjų diena

Lietuvos laisvės gynėjų diena paminėta mokykloje, uždegtos žvakutės.

Laives gyneju

Sausio-13

Sausio 13 d info plakatas

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir iniciatyvą globojantis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas bei visus geros valios žmones prisiminti 1991 metų sausį iškovotą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Kviečiame visus prisiminti ir paminėti prieš trisdešimt metų iškovotą mūsų laisvės pergalę. 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą ryto kartu dešimčiai minučių languose uždekime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

1991 metų Lietuvos piliečių pergalė prieš agresorių yra iškiliausias įvykis mūsų šalies naujausių laikų istorijoje – tai buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje, nulėmęs ne tik mūsų šalies ateitį bet ir esminius tarptautinius geopolitinius procesus. Tomis dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, iš esmės sprendėsi Europos ateitis. Ir mes galime didžiuotis šia pergale.

Tai buvo Tautos pergalė. O Tauta – tai ne tik žmonės, gyvenę tuo istoriniu momentu, bet ir ankstesnės kartos, padėjusios laisvės siekio pamatus – nepriklausomybės kovų savanoriai, pokario partizanai ir rezistentai – tai ir šiandieninė karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje, tai ir jų vaikai, kurie gyvens ir kurs ateities Lietuvoje.

Iniciatyvos simbolis žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Vieta: švietimo įstaigos, institucijos, organizacijos, gyventojų namai ir butai.

Data: 2021 m. sausio 13 diena (trečiadienis)

Pilietinės iniciatyvos laikas: 8.00–8.10 val.

Planuojantys prisijungti prie iniciatyvos maloniai kviečiami registruotis:

https://www.komisija.lt/renginiai/kvieciame-dalyvauti-pilietineje-iniciatyvoje-atmintis-gyva-nes-liudija/  

 

 

Pasiūlymas organizuoti iniciatyvą: Ties kiekvienu kabineto ar koridoriaus lango viduriu pastatoma po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 val. dešimčiai minučių užgesinama šviesa ir uždegamos žvakės.

Pastaba. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu.

Pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuojama nuo 2008 metų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Iniciatyvą aktyviai palaiko ne tik Lietuvos švietimo įstaigos, bet ir valstybės institucijos: Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos, įstaigos, organizacijos ir Lietuvos piliečiai. 2020 metai iniciatyvą palaikė virš 1500 švietimo įstaigų ir kitų institucijų.

Organizatoriai:

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Iniciatyvą globoja:

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

Daugiau informacijos www.komisija.lt arba telefonu:

Ronaldas Račinskas (Komisijos vykdantysis direktorius) 8-698-42330

Ingrida Vilkienė (Direktoriaus pavaduotoja - Švietimo programų koordinatorė) 8-618-47475

DĖL MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. Gruodžio 30 d. Nutarimu Nr. 1470 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. Lapkričio 4 d. Nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo” bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ADV-917 „Dėl veiklų savivaldybės švietimo įstaigose organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.“ :

1. O r g a n i z u o j u    Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas žemiau išvardintais būdais:

                     1.1. mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 4 d. ugdymo procesas vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) būdu;            

                     1.2  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) negali dirbti nuotoliniu būdu;

                     1.3. mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 4 d. ugdymo procesas, vykdomas nuotoliniu (nekontaktiniu) būdu;

                     1.4. užtikrinama vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūra ir maitinimas, veiklos organizuojamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai (globėjai) darbo funkcijas (darbus) privalo atlikto darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

                      1.5. mokiniai, ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programas, pritaikytas pagrindinio ugdymo ir individualizuotas pagrindinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 6 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu (nekontaktiniu) būdu;

 

Visą dokumentą galite skaityti čia:

DĖL MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ADV-859 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2020 m. gruodžio 9 d.“:

   1. N u r o d a u  Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir pradinių klasių mokytojams bei Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriaus Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojui dirbti nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.

   2. N u r o d a u  Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo dalykų mokytojams dirbti nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

   3. P a v e d u Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos mokytojams:

      3.1. užtikrinti, kad nuotolinio darbo vietoje būtų interneto prieiga, kompiuterinė technika ir telefonas;

      3.2. tikrinti prašyme dėl nuotolinio darbo nurodyto elektroninio pašto dėžutes vieną kartą per dvi valandas, atsakyti į elektroninius laiškus, atsiliepti į skambučius telefonu (praleidus skambučius perskambinti ne vėliau kaip per pusę valandos);

      3.3. Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavedimus (pateiktus žodžiu, el. paštu ar kitomis priemonėmis) įvykdyti laiku, nustatytais terminais;

      3.4. esant tarnybinei būtinybei, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą, atvykti į darbo vietą, atlikti darbuotojui priskirtų funkcijų;

      3.5. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir sveikatos bei kitų teisės aktų reikalavimų.

 

Visą dokumentą galite skaityti čia: