Kalėdinė diena

Gruodžio 20-oji -  netradicinio ugdymo diena mokykloje, Kalėdų šventė. Šiai dienai ruošėsi, puošėsi, repetavo nuo mažiausių iki vyriausių.

Pirmieji Kalėdų senelio sulaukė mažieji mokinukai, šauniai vaidinę, deklamavę, dainavę daineles, žaidę žaidimus. Visi buvo apdovanoti dovanėlėmis.

Vėliau, po pertraukos, savo programas rodė 5-9 klasių mokiniai. Renginio pabaigoje kalbėjusi direktorė L. Skėrienė gyrė mokinius už kūrybingumą, išradingumą ir linkėjo sekančiais metais būti tokiems pat kūrybingiems.
Nuo gruodžio mėnesio vidurio Mokinių taryba organizavo kalėdinių puokščių parodą, kur mokiniai galėjo rinkti, balsuoti už gražiausią puokštę. Šventinės dienos išvakarėse gražiausia paskelbta aštuntokų puokštė.
Mokytoja Genovaitė Šukienė
 
 

 

Advento popietė

Gruodžio 4 dieną mokykloje vyko Adventinė popietė. Šimonių Švč .M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Virginijus Taučkėla visus susirinkusius pasveikino su artėjančiomis šventėmis, papasakojo apie Advento ir Jėzaus svarbą mūsų gyvenime, uždegė pirmąją žvakę ant adventinio vainiko. Mokiniai savo dainomis ir prasmingais žodžiais apie gėrį, meilę, atleidimą, ramybę, tikėjimą dar labiau sustiprino šio laikotarpio prasmės pajautimą.

Mokytoja Drąsuolė Cemnickienė

IŠVYKA Į PANEVĖŽĮ

Gruodžio 17 dieną 6 -7 klasių mokiniai lankėsi Panevėžyje. Išvykos metu mokiniai aplankė Panevėžio Kalėdinę eglę, dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Kalėdos“ , kuri vyko Panevėžio kraštotyros muziejuje. Ten mokiniai dekoravo Kalėdinį meduolį, šnekėjosi apie Kūčias, Kalėdas, Naujus metus, prisiminė papročius. Namo grįžome gerai nusiteikę ir pilni įspūdžių.

Deimantė Vogulienė
Danutė Vizbarienė

 

Tėvelių susirinkimas

Gruodžio 5 dieną mokykloje vyko visuotinis tėvelių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kupiškio rajone specialistės Virginija Kručienė ir Inga Ramanauskienė, kurios supažindino tėvelius kaip veikia vaikų teisių apsauga, kokios naujovės  taikomos jų darbe.

Mokyklos direktorė Laima Skerienė pasidžiaugė mokinių aktyvumu visuomeniniuose, sportiniuose, meniniuose renginiuose, kur mokiniai pasiekia aukštų įvertinimų. Liūdina mokinių lankomumas, elgesys mokykloje ir kitose aplinkose. Direktorė  atsakė į tėvelių klausimus.

Po to tėvelius pasikvietė  klasių auklėtojos, kur buvo aptarti mokinių signalinių pusmečių rezultatai, aktualios klasių problėmos.

Istorijos mokytoja Sandra Ratkutė