Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Aušra Širvelienė – komisijos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja;
Laima Skėrienė – komisijos narė, direktorė;
Danutė Vizbarienė – komisijos narė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Irma Šemetaitė – komisijos narė, geografijos mokytoja;
Bronė Balčiūnienė – komisijos pirmininko pavaduotoja, matematikos mokytoja metodininkė;
Daiva Ubonytė-Černiuvienė – sekretorė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

 

Mokytojų metodinė taryba:

Bronė Balčiūnienė – matematikos mokytoja metodininkė;
Vasilisa Jurkštienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Laimutė Sankauskienė – biologijos vyresnioji mokytoja;
Milda Kalvelienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Bronė Balčiūnienė – darbo grupės koordinatorė, matematikos mokytoja metodininkė;
Deimantė Vogulienė – darbo grupės narė, anglų kalbos mokytoja;
Laimutė Sankauskienė – darbo grupės narė, biologijos vyresnioji mokytoja;